04_BLJ_Kampagnelogo

Fælles støtteerklæring til Bel Air-piloterne

De delegerede i Flyvebranchens Personale Union og Dansk Jernbaneforbund støtter op om piloterne i Bel Air

Om sagen I slutningen af februar opsagde ledelsen i Bel Air en lokalaftale for de omkring 20 piloter i helikopter-selskabet. I den forbindelse fandt hovedparten af piloterne ud af, at de gerne ville have Flyvebranchens Personale Unionen FPU til at forhandle for sig og få tegnet en overenskomst.

På den baggrund var der bestyrelsesmøde i Bel Airs klub for piloter fredag den 24. februar. Her argumenterede især to piloter for, at der skulle tages kontakt til FPU, så man kunne få en overenskomst. På vegne af piloterne sendte FPU en mail til Bel Air. Mailen opfordrede til dialog og forhandling. Svaret fra Bel Air kom prompte: En til to timer efter piloternes møde blev de to piloter ringet op med en besked om, at de var fyret. Den efterfølgende mandag gav ledelsen i Bel Air klart udtryk for, at man ikke ønskede at indgå i forhandlinger med FPU og ej heller ønskede at tegne en overenskomst.

Læs desuden her: https://www.avisen.dk/to-piloter-bad-om-overenskomst-blev-fyret-hos-helik_434040.aspx

De delegerede i henholdsvis Dansk Jernbaneforbund og Flyvebranchens Personale Union (som den 15. marts 2017 sammen stiftede Brancheorganisationen for Luftfart og Jernbane) støtter piloterne i Bel Air i deres ønske om kollektive vilkår. Og de har følgende fælles udtalelse, der blev vedtaget under ekstraordinære delegeretmøder i henholdsvis FPU og DJF:

”Den slags metoder, som ledelsen i Bel Air benytter sig af, hører ikke til på det danske arbejdsmarked. Bel Air indgår ikke i nogen form for dialog, og selskabet forsøger at skræmme piloterne fra at organisere sig og fra at flyve under kollektive vilkår. Man kan være urolig for at sådanne metoder efterlader en frygtkultur i Bel Air, hvor folk går rundt og er bange for, hvad der skal ske dem.

Vores holdning er, at Transport bør foregå på fair vilkår – både i luften og på skinnerne. Medarbejderne i Bel Air skal behandles fair og vide, at man kan gå til ledelsen med et kollektivt ønske uden at det resulterer i en fyreseddel. Piloterne i Bel Air skal vide, at vi står bag dem i deres ønske om kollektive vilkår”

_____________________________________________________________________________________________

Mere om Bel Air:

Driver offshore helikopterflyvning. Og flyver hovedsageligt 3F’ere og DM’ere til boreplatforme i Nordsøen. Virksomheden blev i 2013 kåret som årets gazellevirksomhed i Børsen, og lederen er Susanne Hessellund, der har været i top 100 over de rigeste mennesker i Danmark. Hun er selv helikopterpilot og var bl.a. aktiv da hun sammen med sine kollegaer kæmpede for bedre vilkår i helikopterfirmaet CHC.

FPU nyhedsbrev

Modtag nyheder om dit fag, om FPU og om branchen.

Vi udsender nyhedsbreve ca. hver 2. måned.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Fakta om FPU

Flyvebranchens Personale Union (FPU) organiserer både piloter, kabinepersonale og AFIS operatør i hele Skandinavien og Grønland, og herudover vi den største organisation i Danmark der organiserer piloter.

FPU har eksisteret siden 1970. FPU ledes demokratisk af en valgt daglig ledelse med formand og næstformanden og en bestyrelse bestående af formændene fra de største medlemsafdelinger.

FPU er tilsluttet LO via Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane. Herudover er vi medlem af DALPA, ECA, IFALPA, NTF, ETF og ITF.

FPU arbejder strategisk efter vores 4 bærende værdier:

  • Medlemmerne i centrum
  • Udvikling
  • Respekt
  • Åbenhed

Skriv et svar