FPU’s opbygning

Kongressen i FPU er vores øverste myndighed, der ordinært samles hvert 4 år, hvor de organisatoriske og fagpolitiske linjer udstikkes, og hvor ledelsen i FPU vælges.

Mellem kongressen forvaltes FPU af vores hovedbestyrelse, der mødes 4-6 gange årligt. Hovedbestyrelsen består af ledelsen i FPU og samtlige afdelingsformænd, hvor også repræsentanterne fra forretningsudvalget har plads.

Vores lokalafdelinger – din repræsentant

FPU består af ni afdelinger, herunder uafhængige og individuelle piloter, AFIS-operatører og kabineansatte, og 20 klubber. Vi er et mangfoldigt fællesskab, hvilket er en væsentlig styrke i en stadig mere kompleks luftfartsbranche.

Den direkte kontakt til medlemmerne vil normalt foregå via den lokale afdeling eller tillidsrepræsentant.

Det er primært vores lokalafdelinger og de tillidsvalgte, som selv forhandler og forvalter overenskomsten på arbejdspladsen. Vores afdelinger vil altid få råd og bistand fra FPU og resten af vores faglige bagland under hele processen.

Mange af vores afdelinger har deres egen hjemmeside, Facebook-side, medlemsmøder, generalforsamlinger og nyhedsbrev ved siden det, som FPU tilbyder.

Vores bestyrelse er vores øverste myndighed mellem delegeretmødet som afholdes hvert 4 år, hvor blandt andet ledelsen i FPU bliver valgt.

Vores bestyrelse består af Thilde Waast, Formand for FPU og Anders Mark Jensen, næstformand i FPU samt formændene fra vores 8 afdelinger:

  • Rajka Jotanavic – Formand General Aviation
  • Lars Poulsen – Formand Thomas Cook Pilot Union
  • Mikkel Guldmann – Formand Star Air Pilotforening
  • Ståle Rogstad – Formand Flyvebesætningsforeningen for Grønland
  • Julie Wright – Formand Air Greenland Cabin Union
  • Søren Visselbjerg Kristensen – Formand Afdeling 581
  • Kristian Plambeck Lassen – Formand Pilot Association JetTime
  • Jane Ploumann Fabricius – Formand Cimber Cabin Union