FPUs politiske og internationale arbejde

FPU arbejder politisk, men ikke partipolitisk.

Vi forsøger at påvirke politikerne både i Danmark og i EU for at sikre og forbedre medlemmernes arbejdsvilkår i branchen.

Vi har et omfattende internationalt arbejde.

Herigennem forsøger vi at videregive nogle af de danske erfaringer med fagligt arbejde til vores kolleger i udlandet., så de bedst muligt kan varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet.

Dette arbejde foregår også via internationale organisationer, hvor vi er aktive medlemmer.

Her har FPU pladser i forskellige bestyrelser, udvalg og besidder flere ledelsesposter i disse organisationer. 70-80% af lovgivningen i vores branche stammer fra EU.

Danmarks medlemskab af EU får større og større betydning, også for udviklingen af det danske arbejdsmarked.

Derfor er det af afgørende betydning for vores medlemmer, at vi som organisation kan følge og påvirke beslutningerne i EU.

Det gør vi igennem vores eget engagement i EU, igennem vores LO kontor i Bruxelles og endeligt via vores europæiske organisationer, som også er placeret i Bruxelles.

Vi venter ikke på, at andre sætter dagsorden, så vi laver proaktivt arbejde og vil gerne selv sætte dagsordenen.

Vi er aktive i vores lobbyarbejde for at styrke vores medlemmer. Vi blander os i den offentlige debat på vores område, og vi sidder altid med i de udvalg og nævn med indflydelse på vores branche.

Herudover arbejder vi med myndighederne i Danmark for at styrke branchens uddannelserne i Danmark.

Vores organisationer

  • DALPA – Danish Airline Pilot Association
  • NTF – Nordisk Transportarbejder Føderation
  • ETF – European Transportworkers´ Federation
  • ECA – European Cockpit Association
  • ITF – International Transportworkers´ Federation
  • IFALPA – International Federation  of Airline Pilot Associations
  • GCAQE – Global Cabin Air Quality Executive