FPU’s mission, vision og værdier

Hos FPU er medlemmet i centrum. Det betyder, at medlemmerne har ret til at blive hørt, orienteret, inddraget og til at beslutte om egne forhold.

Rettigheden gælder for såvel enkeltmedlemmer som grupper af medlemmer uanset om gruppen er afgrænset af arbejdsplads, fag eller geografi.

Vi forsøger kontinuerligt at styrke fællesskabet ved at optimere samarbejdet og værdiskabelsen for medlemmerne, samt ved organisering af nye personalegrupper.

Vi har en afslappet stil i FPU, hvor der skal være plads til en vittighed og en skæv bemærkning. Du skal føle dig tryg i FPU – din organisation, og det mener vi, at du bedst opnår ved en professionel, men også afslappet og smilende service.

Mission

At organisere relevante personalegrupper inden for luftfart. I fællesskab styrke og forbedre vores arbejdsforhold, herunder ved samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder.

Vision

 • Overenskomstdække branchen
 • Lave aktivt lobbyarbejde
 • Yde førende faglig rådgivning i luftfart
 • Fremme medlemmernes interesser
 • Skabe og videreudvikle gode samarbejdsrelationer til arbejdsgiverne
 • Fremme kendskabet til FPU og medlemmernes faglighed
 • Deltage i den offentlige debat omkring vores medlemmers vilkår og interesser
 • Oprette og vedligeholde interne og eksterne netværksgrupper.

Værdier

 • Respekt: Vi møder hinanden, samarbejdspartnere og omverdenen med ligeværdighed.
 • Åbenhed: Vi udviser forståelse og tolerance overfor hinanden. Vi er omstillingsparate over for nye udfordringer.
 • Udvikling: Vi vil i fællesskab bestræbe os på at følge afdelingerne og samfundets udvikling og være på forkant med nye tiltag.
 • Medlemmerne i centrum: Vi arbejder for og med medlemmerne via faglig viden og engagement.